Освіта студента ХХІ століття - MagneticOne.org

Ціль проекту:
Відібрати найкращі, з педагогічної точки зору, навчальні аудіо – та відеоматеріали, які будуть цікаві, зрозумілі, корисні та доступні, як для людей які тільки починають вивчати певну дисципліну, так і фахівців у ній.

Завдання проекту:
Створення єдиної бази, яка міститиме аудіо-візуальні ресурси, зокрема, лекції, навчально-практичні відео, семінари, навчально-виховні заходи, тренінги, для різноманітних спеціальностей. Завдяки цим відеоматеріалам студенти та викладачі зможуть:

-виховати: толерантність, любов до навколишнього середовища, бажання розвиватися у своїй сфері та пізнавати нову, невідому, але корисну інформацію;

-навчити: основ та цікавих деталей фахових предметів, наприклад, для комп’ютерних технологій: робота із програмним забезпеченням Photoshop, Matlab, EDIUS, Solid Works та ін.; для філології: фонетика, граматика, синтаксис і т. д., а також досягати своєї мети, працювати над собою та своїми знаннями;

-розвинути: комунікативні та інтерактивні навички, інформаційну культуру та вміння навчатись самостійно.

Розширений опис проекту: 
Проект “Освіта студента XXI століття” – це створення YouTube-каналу, який міститиме навчальні відео з різноманітних дисциплін (комп’ютерні технології, філологія, економіка, мистецтво і т.д.) що полегшить самостійне навчання.

Проблема:
Інформація про чиновників, вчителів, лікарів, героїв, що знаходиться в мережі Інтернет є розпорошеною, неповною, а часом неправдивою і закритою, та недоступною для громадськості.

Цілі проекту:
Створення єдиного інформаційного ресурсу, який би висвітлював всю доступну і об’єктивну інформацію про чиновників, лікарів, вчителів, героїв України. Для того щоб кожен міг ознайомитися з біографією та вчинками тих людей, які відіграють важливу роль у житті суспільства та розбудові України.
Мета проекту:
Створити прозору систему для оцінки діяльності людей, які займають відповідні посади (чиновники різних рангів, вчителі, лікарі, герої), щоб кожен міг самостійно обрати ту людину, якій варто довіряти, на яку рівнятись. Надати розголосу благородним справам звичайних людей, які є невідомими сучасними героями України. А також, щоб звернути увагу громадськості на корупційні дії в різних гілках влади.
Втілення проекту:
Створено інформаційний ресурс WikiUa.org. А інформація знаходиться в вільному доступі за прикладом Wikipedia. Усі новини, цікаву та корисну інформацію можна дізнаватися на сторінці  WikiUa.org  у Facebook.

Ключові результати:

Створення каналу Освіта студента ХХІ століття, на якому висвітлено  безліч спеціальностей та різні предмети вивчення, такі, як: відеомонтаж, фонетика, вища математика, креслення, менеджмент, основи економіки та ще багато інших.
Усі відео проходять критерії відбору та повинні навчати, бути доступними для перегляду та розуміння.

Будь ласка, зв’яжіться з нами, якщо ви хочете отримати детальнішу інформацію стосовно наших проектів!

Контакти